Tax Advisory and
Preparation Services 

Tel Israel: 09-8949676

Tel USA: (551)587-7008

35/9 Moshe Sne St.
Kfar Saba 4421673
Israel

E-Mail: ustaxstar@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ustaxstar/
 

חוקי המס של ארה"ב מחייבים כל אזרח אמריקאי, מחזיק Green Card או אזרח זר שמשקיע בארה"ב להגיש מדי שנה דיווח על הכנסותיו.

חברת US-Taxstar מספקת את השירותים הבאים:

 • הגשת דיווחי מס עבור אזרחים אמריקאיים ומחזיקי Green Card
 • הגשת דיווחי מס עבור משקיעים ישראליים בארה"ב
 • הגשת דיווחי מס של המדינות (States)
 • דיווחים לשנים קודמות במסגרת גילוי מרצון
 • טיפול בהחזרי מס ומענקים בגין:
  • לימודים אקדמאיים
  • ילדים עד גיל 17
 • דיווחי FBAR בגין נכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב
 • הגשת דיווחי מס לעסקים עצמאיים בארה"ב ובישראל
 • פתיחת חברות בארה"ב והנפקת מספרי מס לחברות
 • הוצאת מספרי ITIN
 • מיסוי נדל"ן
 • ייעוץ ותכנון מס
 • ייעוץ ותכנון פיננסי
 • ייעוץ מס לפרישה
 • ייעוץ לפני מעבר לארה"ב ולפני חזרה לישראל
 • מתן עזרה וליווי במקרה של בדיקה של רשויות המס האמריקאיים (Audit)


מי אנחנו?


חברת US-Taxstar בהנהלתו של של שמעון פורשר הינה חברה מורשה ע"י רשות המסים האמריקאית לייעוץ והגשת דוחות מס ליחידים וחברות. החברה מופיעה כספק מומלץ באתר השגרירות של ארה"ב בישראל.  הצוות שלנו מביא איתו התמחות וניסיון של שנים רבות ועומד בדרישות הידע המחמירות ביותר.  אנו מתמחים באמנת המס בין ישראל לארה"ב דבר שמאפשר לנו לבחון בצורה מעמיקה ומקצועית את המידע הפיננסי והאישי שלך ולוודא שדיווחי המס שלך:

 • עומדים בדרישות החוק.
 • מבטלים לחלוטין או מקטינים למינימום האפשרי את מחויבות המס על הכנסותיך בישראל.
 • עומדים בקריטריונים שהותוו באמנת המס בין ישראל לארה"ב למניעת כפל מס.
 • מנצלים באופן מלא את המענקים המגיעים לך בעבור ילדיך ובעבור לימודים אקדמאיים.
 • מטפלים בדיווח מאוחר ומצמצמים למינימום את ההשלכות הנובעות מכך.

מי חייב לדווח?

כל אזרח אמריקאי או מחזיק Green Card אשר עבר את סף ההכנסה המוגדר בחוק, חייב להגיש דוח מס. להלן עיקר ספי הדיווח המוגדרים:

 • אזרח אמריקאי יחיד או מחזיק Green Card מתחת לגיל 65 שהכנסתו הכוללת מעל $12,000.
 • זוג אזרחים אמריקאים או מחזיקי Green Card מתחת לגיל 65 שהכנסתו הכוללת המשותפת מעל $24,000.
 • אזרח אמריקאי יחיד או מחזיק Green Card מעל לגיל 65 שהכנסתו הכוללת מעל $13,600.
 • זוג אזרחים אמריקאים או מחזיקי Green Card מעל לגיל 65 שהכנסתו הכוללת המשותפת מעל $26,600.
 • אזרחים אמריקאים או מחזיקי Green Card עצמאיים שהכנסתם מעסק עצמאי עולה על $400.
 • אזרחים אמריקאים או מחזיקי Green Card המוגדרים כ"תלויים פיננסית" באחר (Dependent) והכנסתם מעבודה עולה על הסף המוגדר בחוק בהתאם לגילם ומצבם המשפחתי, או שהכנסתם שלא מעבודה (הכנסה פאסיבית) עולה על הסף המוגדר בחוק.
 • משקיעים ללא אזרחות אמריקאית (Nonresident aliens) בתחום הנדל"ן או בכל תחום עסקי אחר בארה"ב, ללא קשר לגובה ההכנסה.


מקורות הכנסה שמחייבים דיווח

 • משכורת, טיפים וכל הכנסה ממקור תעסוקה אחר
 • הכנסות מעסק פרטי או חברה
 • רבית
 • רווחי הון
 • דיבידנדים
 • השכרת דירות פרטיות או מבנים עסקיים
 • תמלוגים על משאבים טבעיים
 • תמלוגים על פטנטים, זכויות יוצרים וכו'
 • רווחי הון על מכירת נכסים
 • הכנסות מקרנות פנסיה
 • מלגות ומענקים
 • רווחים על הימורים

פטור ממס

אזרחים אמריקאיים ובעלי Green Card יכולים לקבל פטור ממס על כל, או חלק ניכר מהכנסתם ובמקרים מסוימים על חלק מהוצאות מגוריהם במסגרת האמנה למניעת כפל מס.  מסים ששולמו במדינת ישראל או בכל מדינת מגורים יחשבו כהוצאת מס מוכרת וינוכו מסכום המס שדורשת רשות המסים האמריקאית.
הכנסה מפנסיה תמוסה רק במדינת התושבות. 
הכנסה מביטוח לאומי ו-Social Security פטורה ממס בשתי המדינות בהתאם לאמנת המס בין המדינות.

לא קיים פטור ממס על תשלום ל-Social Security עבור הכנסה כעצמאי.
כתובתינו:

US-Taxstar
רחוב משה סנה 35/9, כפר סבא, 4421673

טלפון בישראל: 09-8949676
טלפון בארה"ב: 551-587-7008

פקס: 077-6687583

דוא"ל: ustaxstar@gmail.com

אינטרנט: www.ustaxstar.com

מספר רשיון: P01708218

 

2all - Web Design